ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันโยคี ณ สถานธรรมสุพรรณิการ์

วันที่ 15 มีนาคม 2558 ~~ สธวท-ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันโยคี ณ สถานธรรมสุพรรณิการ์ บ้านโนนทัน จ.ขอนแก่น และได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะเหล่ากาชาด มาร่วมพิธีเปิดการอบรมวิปัสนากรรมฐานและพิธีสมาทานกรรมฐาน             

ขออนุญาตบอกบุญนะคะ

ทาง สธวท-ขอนแก่น ร่วมกับ สถานธรรมสุพรรณิการ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาจิต "วิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 31" ในวันที่ 15-22 มีนาคม 2558 ณ สถานธรรมสุพรรณิการ์ โนนทัน (ก่อนถึง ขวามือเป็นวัดศรีสว่างโนนทันซ้ายมือเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์ จะเห็นป้ายบอกทางตรงไป "สถานธรรมสุพรรณิการ์")

สำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโยคี สามารถโอนเงินได้ที่ :-

ชื่อบัญชี " นางอัญชลี ธีรภานุ, นางผจงกิติ์ เหล่าเราวิโรจน์ และ นางยุภา โสภณรัตน์ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ )"
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
เลขที่บัญชี : 428-2-26539-2

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ