กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

 

ได้แก่ การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ งานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ การเข้าร่วมแจกของรางวัลกับกาชาดจังหวัดในงานเทศกาลไหม และการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมในหมู่สมาชิก