ติดต่อเรา

 

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สธวท ขอนแก่น)

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

เลขที่ 43/2 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 043-333222, 237711 มือถือ 081-6700370

แฟกซ์. 043-242458

อีเมล :  bpw-khonkaen@hotmail.co.th   

เว็บไซต์ : www.bpw-khonkaen.com

 

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

 

 

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อาคารพระกรุณานิวาสน์

6/2 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร. 02-2415768, 02-2415164

แฟกซ์. 02-2415768, 02-2415164 

อีเมล : thipwaree_y@hotmail.com

     เว็บไซต์ : bpwthailand.org

 

 

สมาคมสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอื่นๆ

 

 

ลำดับที่

รายชื่อสมาคมสมาชิกฯ

โทร

แฟกซ์

อีเมล์

1

สธวท - กรุงเทพฯ

02-2415768

02-2415164

 

2

สธวท – เชียงใหม่

053-839335, 081-6712318

053-838399

a_bpw-chiangmai@hotmail.com

3

สธวท – สงขลา

074-216342 – 48 ต่อ 212, 081-7669223, 081-9571052

074-216343

boonthida_boon@hotmail.com

4

สธวท - อุบลราชธานี

045-243055-6, 246095-7, 081-9765969

045-243056

 

5

สธวท – ร้อยเอ็ด

043-511245, 043-513245, 081-1841222

043-512537

 

6

สธวท – ขอนแก่น 

043-333222, 237711, 081-6700370

043-242458 

bpw-khonkaen@hotmail.co.th

7

สธวท – นครศรีธรรมราช

 

 

 

8

สธวท – ลำปาง

054-227813,  081-5954200

054-221003

 

9

สธวท – กาฬสินธุ์

081-3204170

043-811145

 

10

สธวท – เชียงราย

053-700889-91, 081-9601199

053-701519

 

11

สธวท- ยโสธร

045-712250, 081-8787878

045-711669

prayoondjy@hotmail.com

12

สธวท – แพร่

054-511550, 081-5301564

054-521512

chaiwat_chawee@hotmail.com

13

สธวท – ภูเก็ต

076-212660, 089-6491666

076-216632

 

14

สธวท – สมุทรปราการ

081-4226683

02-3890617

 

15

สธวท – อุดรธานี

042-243051, 088-4646465

042-348668

 

16

สธวท – นครราชสีมา

044-258881, 081-8782738

044-258881

 

17

สธวท – ปทุมนนท์

02-8123516-21, 081-8126144

02-8123469

rachanee@storm.co.th

18

สธวท - มหาสารคาม