การบริจาค โฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

        สมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆของทางสมาคมฯ สามารถมีส่วนร่วมกับสมาคมฯในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  • การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ ได้แก่ การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการพัฒนาสตรีและโครงการ WEEE แยกขยะ การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การบริจาคโลหิต เป็นต้น
  • การเป็นสปอนเซอร์หรือซื้อบัตรในกิจกรรมจัดหารายได้ต่างๆของสมาคมฯ เช่น งานโบว์ลิ่งการกุศล
  • การลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆของสมาคมฯ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายผ้าโฆษณา

       ทั้งนี้ จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีนักธุรกิจชั้นนำของจังหวัด ทำให้ตราสินค้าหรือกิจการของท่านเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง และมีภาพลักษณ์ในการเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกิจการของสตรี

   ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความประสงค์ หรือติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ หรือเบอร์โทรของสมาคมฯ หรือกรอกแบบฟอร์มการให้การสนับสนุนที่ดาวน์โหลดได้ที่นี่แล้วส่งมาที่อีเมลล์: bpw-khonkaen@hotmail.co.th