วิปัสสนากรรมฐาน

 

โครงการพัฒนาคุณภาพจิต จัดอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยเน้นรูปแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่สวนสุพรรณิการ์โฮม