จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2558

วันที่ 8 มีนาคม 2558 ~~ สธวท-ขอนแก่น จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2558 ณ เอสเอฟ
สไตร์คโบวล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
 Direct hit เพื่อหารายได้ทำกิจกรรมและโครงการต่อเนื่องของสมาคมฯ คือ WEEE แยกขยะ, รณรงค์มะเร็งเต้านม และส่งเสริมอาชีพสตรี ทอผ้าไหมย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ School จำหน่ายบัตรละ 2,000.- บาท Bowling
Green heart ซึ่งได้ส่งจดหมายนำเรียนถึงประธานสหพันธ์ฯ ท่านนายก สธวท ทุกจังหวัดแล้ว Envelope with down arrow above สำหรับท่านที่สนับสนุน 3,000.- 5,000.- และ 10,000.- บาท จะทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้ที่หน้าเลนโบว์ลิ่ง Bowling

Person with folded handsPerson with folded handsPerson with folded hands ขอขอบพระคุณ สำหรับทุกๆ การสนับสนุนของท่าน ซึ่งถือเป็นกำลังใจให้แก่พวกเรา ชาว สธวท-ขอนแก่น ได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และต่อปณิธานของ "สธวท" สืบไป