ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558

วันที่ 6 มีนาคม 2558 ~~ คุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดีกับคุณธนพร มีแก้ว ประธานฝ่ายบริการชุมชน/ประธานโครงการ WEEE แยกขยะ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น "ยอดสตรีศรีขอนแก่น ประจำปี 2558" สาขาสิ่งแวดล้อม