ร่วมกิจกรรมเปิด"บ้านนางฟ้ากัลยาปี58"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คุณกฤติกา อภิชนตระกูล  ที่ปรึกษา พร้อมคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคมและคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิด "บ้านนางฟ้ากัลยา ปี 58" ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร และมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งเป็นภาคีหลักโครงการ WEEE แยกขยะ