ร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้ สอนเย็บเต้านมเทียม มอบจักรเย็บผ้า และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก แก่ผู้ต้องขังแดนหญิง

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ~~ คุณวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ประธานฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้า ได้นำกลุ่มสตรีวัยก้าวหน้า และภาคีร่วมของโครงการรณรงค์มะเร็งเต้านม มี โรงพยาบาลขอนแก่น, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้ สอนเย็บเต้านมเทียม มอบจักรเย็บผ้า และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก แก่ผู้ต้องขังแดนหญิง จำนวน 300 คน ณ เรือนจำกลางขอนแก่น จ. ขอนแก่น โดยได้รับการต้อนรับจากนายกฤษณ์ วงศ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น