คุณกัลยา วัฒนธีรวุฒิ เป็นตัวแทน YC ประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุม BPW International Asia Pacific Regional Conference ที่เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 9-10 เมษายน 2559 ~~ คุณกัลยา วัฒนธีรวุฒิ (น้องพลอย) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ/สตรีวัยก้าวหน้าดีเด่น ปี 2558 เป็นตัวแทน YC ประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุม BPW International Asia Pacific Regional Conference ที่เมืองออคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งนำทีมโดยคุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน รองประธานสหพันธ์ฯ และ ดร. ชนม์ชนก วีรวรรณ อดีตประธานสหพันธ์ฯ สากล

ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BPW International Asia-Pacific Regional Conference 2018 (ในวาระอีก 2 ปีข้างหน้า) และ ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ (พี่แอ๊ะ) ได้รับเลือกให้เป็น Asia-Pacific Regional Coordinator 2017-2020