ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ~~ คุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม และคณะกรรมการ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี ขอนแก่น