ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และพหุภาคีภาคอีสาน และรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ~~ คุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และพหุภาคีภาคอีสาน และรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถนนประชาสโมสร อ.เมือง ขอนแก่น