ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี ของสโมสรโรตารีมิตรภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ~~ คณะที่ปรึกษาสมาคม นำโดยคุณอัญชลี ธีรภานุ พร้อมคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม และคณะกรรมการ ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี ของ
สโมสรโรตารีมิตรภาพ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น