สธวท-ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพอาหารโยคี ที่มาปฏิบัติธรรม ณ สถานธรรมสุพรรณิการ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ~~ สธวท-ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพอาหารโยคี ที่มาปฏิบัติธรรม ณ สถานธรรมสุพรรณิการ์ บ้านโนนทัน ขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกรรมฐานในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ