สธวท-ขอนแก่น ร่วมกับ สถานปฏิบัติธรรมสุพรรณิการ์ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 34

สธวท-ขอนแก่น ร่วมกับ สถานปฏิบัติธรรมสุพรรณิการ์ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 34 (15-22 ธค.58) พิธีสมาทานกรรมฐาน ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ณ สถานปฏิบัติธรรมสุพรรณิการ์ ขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูป คณะวิทยากร โยคีทุกท่าน คณะเจ้าภาพ ผู้บริการทุกท่าน ในกุศลจิต กุศลทาน ในครั้ง สาธุ สาธุ สาธุ