ร่วมเข้าเวรร้านธารากาชาดฯ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาขาดจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ~~ คณะที่ปรึกษา
สมาคม นำโดยคุณดุษฎี จารุรัชตพันธ์ พร้อมคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม และคณะกรรมการ ร่วมเข้าเวรร้านธารากาชาดฯ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาขาดจังหวัดขอนแก่น ณ ร้านธารากาชาดฯ ข้างเวทีกลาง งานเทศกาลไหมฯ จ.ขอนแก่น