ร่วมจัดบูธ WEEE แยกขยะ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้อันตรายจากขยะอิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ~~ คุณธนพร มีแก้ว ประธานฝ่ายบริการชุมชน/ประธานโครงการ WEEE แยกขยะ ร่วมกับกลุ่มสตรีวัยก้าวหน้า จัดบูธ WEEE แยกขยะ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้อันตรายจากขยะอิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับทางเทศบาลนครขอนแก่น ณ บริเวณลานจอดรถ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น