ร่วมจัดกิจกรรม "WEEE แยกขยะ" ในวันสิ่งแวดล้อมโลก


วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ~~ คณะที่ปรึกษา นำโดย คุณผจงกิรติ์ เหล่าเราวิโรจน์ และคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม พร้อมคณะกรรมการ และคุณธนพร มีแก้ว ประธานโครงการ WEEE, คุณวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ประธานฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้า พร้อมกลุ่มสตรีวัยก้าวหน้า ร่วมจัดกิจกรรม "WEEE แยกขยะ" ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 มีการออกบูธ WEEE, การมอบถังแยกขยะ WEEE และการเซ็นต์ MOU กับภาคีร่วมอีก 6 หน่วยงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รายชื่อภาคีร่วม ที่ร่วมเซ็นต์ MOU ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 9 มิย. 2559

1. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

3. เทศบาลเมืองศิลา

4. เทศบาลตำบลเมืองเก่า

5. บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

6. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดขอนแก่น