ร่วมกิจกรรมรณรงค์ WEEE แยกขยะ ในงานตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ~~ คุณธนพร มีแก้ว ประธานโครงการ WEEE พร้อมด้วยคุณวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ประธานฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้า และกลุ่มสตรีวัยก้าวหน้า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ WEEE แยกขยะ ในงานตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ ศาลาชุมชนโนนหนองวัด และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และได้เข้าพบคุณวดี ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เพื่อเชิญเป็นภาคีร่วมของโครงการ WEEE แยกขยะ ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี