ร่วมกิจกรรมรณรงค์ WEEE แยกขยะ ในช่วงสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก กับทางเทศบาลนครขอนแก่น และชุมชนโนนหนองวัด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ~~ คณะที่ปรึกษานำโดยคุณดุษฎี จารุรัชตพันธ์ พร้อมด้วยคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม และคณะกรรมการ และคุณธนพร มีแก้ว ประธานโครงการ WEEE และน้องๆ YC ร่วมกิจกรรมรณรงค์ WEEE แยกขยะ ในช่วงสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก กับทางเทศบาลนครขอนแก่น และชุมชนโนนหนองวัด ณ ชุมชนโนนหนองวัด จ.ขอนแก่น