คณะที่ปรึกษาพร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 เมษายน 2559 ~~ คณะที่ปรึกษา นำโดย คุณผจงกิรติ์ เหล่าเราวิโรจน์ และคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3