ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ~~ คณะที่ปรึกษาสมาคม นำโดยคุณอัญชลี ธีรภานุ พร้อมคุณยุภา โสภณรัตน์ นายกสมาคม และคณะกรรมการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น